Izbirni predmeti

Izbirni predmeti 2023/2024

Za seznam obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2023/2024, kliknite TUKAJ.

PRIJAVE NA IZBIRNE PREDMETE, V JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Izbirni predmeti 2023/2024

Neobvezni izbirni predmeti (NIP) so namenjeni učencem od 4. do 9. razreda ter učencem 1. razreda (Angleščina). Prijava na neobvezni izbirni predmeti NI obvezna. V kolikor pa se učenec na NIP prijavi, pa ta postane učenčeva obveza (NIP so del razširjenega programa), prisotnost pri urah je obvezna, predmet se ocenjuje, ocene pa so vpisane v spričevalo in vso uradno dokumentacijo.

Učenci lahko izberejo največ 2 uri neobveznega izbirnega predmeta. Predmeti računalništvo, umetnost in šport se izvajajo 1 uro tedensko, tuj jezik (nemščina in francoščina) pa 2 uri tedensko.

V primeru premajhnega števila prijavljenih na določen neobvezen izbirni predmet se ta ne bo izvajal.

Neobvezni izbirni predmeti (NIP).pdf

Postopek izbire.pdf

 

Obvezni izbirni predmeti (IP), ki so namenjeni učencem od 7. do 9. razreda in so v obsegu 2 ur tedensko za učence obvezni (so del obveznega programa). Učenci so pri izbranih predmetih ocenjeni, ocene pa vpisane v spričevalo in vso uradno dokumentacijo. Učenec mora obvezno izbrati 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa v soglasju staršev tudi 3 ure. Vsi izbirni predmeti (razen drugega tujega jezika) se izvajajo 1 uro, tuj jezik (nemščina, francoščina, ruščina, španščina) pa 2 uri tedensko.

Predmet se bo izvajal v primeru zadostnega števila prijav. V primeru premalo prijavljenih na določen obvezni izbirni predmet se ta ne bo izvajal. Učencu bo dodeljen nadomestni izbirni predmet, ki ga je izbral v izboru.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Kot dokazilo mora učenec septembra prinesti potrdilo o vpisu.

IP – 7. razred.pdf

IP – 8. razred.pdf

IP – 9. razred.pdf

Postopek izbire.pdf

 

Prosimo vas, da se o izboru s svojim otrokom temeljito pogovorite. Opisi vseh dejavnosti po razredih bodo objavljeni na spletni strani šole od 31. 03. 2023 dalje. Izbor vpliva na organizacijo dela, na kvaliteto urnikov in razporeditev del med učitelje. Spremembe po zaključenem izboru bodo možne le z utemeljenim razlogom.

 

Razširjen program

Jutranje varstvo (JV) je namenjeno učencem od 1. do 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred 7.50 uro. Za ostale učence se bo šola odprla ob 8.10 uri.

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) se izvajajo za učence od 1. do vključno 5. razreda. OPB se prične takoj po pouku in traja do 16. 10 ure. Za učence, ki jih starši ne morejo prevzeti do 16.10 ure, pa je zagotovljeno varstvo do 16.45 ure (oddelki so v tem času združeni). Zaradi lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti za vse učence lahko starši otroke prevzemate le ob naslednjih urah: 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10 ali v času od 16.10 do 16.45. Vsi učenci razen učencev 1. razreda lahko odhajajo domov sami.

 

Spletne prijave na vse zgoraj naštete dejavnosti obveznega in razširjenega programa bodo odprte od 31. 03. 2023 do 7. 4. 2023. Prosim, da se držite rokov.

Dostopnost