Kontakti

Kontakti

 

Ravnateljica mag. Tanja Rozman tanja.rozman@vitakraigherja.si
Pomočnica ravnateljice Aleksandra Horvat aleksandra.horvat@vitakraigherja.si 059 338 147
Poslovna sekretarka Anja Egelič tajnistvo@vitakraigherja.si 01 23 17 440
Računovodstvo

Lilijana Kocjan

Romana Zamernik

racunovodstvo@vitakraigherja.si 059 338 145
Svetovalna služba

Darja Progar

Andreja Smole

darja.progar@vitakraigherja.si

 

andreja.smole@vitakraigherja.si

059 338 148

 

059 338 144

Izvajalke DSP

Barbara Feguš

Aleksandra Hrovat

barbara.fegus@vitakraigherja.si

 

aleksandra.hrovat@vitakraigherja.si

059 338 143

 

 

 

Emina Begić

 

emina.begic@vitakraigherja.si

Katarina Koprivnikar Grošelj katarina.koprivnikar-groselj@vitakraigherja.si
Mojca Šmid mojca.smid@vitakraigherja.si
Knjižničarka Ivana Tutuš ivana.tutus@vitakraigherja.si 059 338 149
Organizator informacijske dejavnosti Ana Rebec ana.rebec@vitakraigherja.si
Vodja šolske prehrane Igor Kuzmič prehrana@vitakraigherja.si 059 338 142
Kuhinja Sebastjan Novšak prehrana@vitakraigherja.si

01 43 21 081

040 363 144

Zbornica: 01 43 14 251
Kabinet za šport: 059 338 146
Kabinet 2. triletje: 059 338 141

 

 

Razredna stopnja

RAZRED Učitelji  Elektronski naslov
2. A Balažič Jasmina jasmina.balazic@vitakraigherja.si
3. B Cimperman Nataša natasa.cimperman@vitakraigherja.si
2. B Čemažar Anja anja.cemazar@vitakraigherja.si
5. C Kimovec Ana ana.kimovec@vitakraigherja.si
4.B Maja Klenovšek maja.klenovsek@vitakraigherja.si
1. B Kokalj Tjaša tjasa.kokalj@vitakraigherja.si
5. A Koritnik Maja maja.koritnik@vitakraigherja.si
Kranjec Urška urska.kranjec@vitakraigherja.si
Lastrič Tomo tomo.lastric@vitakraigherja.si
Mikolič Nina nina.mikolic@vitakraigherja.si
1. A Pintar Nina nina.pintar@vitakraigherja.si
TJA Planinšič Jerman Alenka alenka.planinsic-jerman@vitakraigherja.si
Rehar Sanja sanja.rehar@vitakraigherja.si
4. A Rozman Klasinc Vesna vesna.rozman-klasinc@vitakraigherja.si
TJA Svetek Nataša natasa.svetek@vitakraigherja.si
3. A Šešek Barbara barbara.sesek@vitakraigherja.si
5. B Vester Klara klara.vester@vitakraigherja.si
4. C Vrhunc Valentina valentina.vrhunc@vitakraigherja.si
Zaletel Karmen karmen.zaletel@vitakraigherja.si
3.C Žajdela Melita melita.zajdela@vitakraigherja.si

 

Predmetna stopnja

Učitelj Predmet Elektronski naslov
Begič Emina DSP

 

emina.begic@vitakraigherja.si

Dolenc Andreja ŠPO andreja.dolenc@vitakraigherja.si
Đurović Ivana TJA ivana.djurovic@vitakraigherja.si
Gobec Luka ŠPO, NIP, IP luka.gobec@vitakraigherja.si
Grm Darja GUM, IP darja.grm@vitakraigherja.si
Grošičar Maja ZGO, DKE maja.grosicar@vitakraigherja.si
Habjanič Lazarevič Zdenka NIP, IP zdenka.habjanic-lazarevic@vitakraigherja.si
Jeran Urša GEO, IP ursa.jeran@vitakraigherja.si
Keber Ingrid KEM, IP ingrid.keber@vitakraigherja.si
Koruza Jana DKE jana.koruza@vitakraigherja.si
Kuduzović Denisa MAT, TIT denisa.kuduzovic@vitakraigherja.si
Kuzmič Igor NAR, BIO igor.kuzmic@vitakraigherja.si
Petrović Tanja ŠPO tanja.petrovic@vitakraigherja.si
Poženel Suzana TJA Suzana.pozenel@vitakraigherja.si
Rebec Ana MAT, RAČ ana.rebec@vitakraigherja.si
Sattler Lana SLJ  lana.sattler@vitakraigherja.si
Strnad Dušanka DSP dusa.strnad@vitakraigherja.si
Štor Andreja MAT andreja.stor@vitakraigherja.si
Trček Primož MAT, FI primoz.trcek@vitakraigherja.si
Trstenjak Kuklec Marjana LUM, IP marjana.trstenjak@vitakraigherja.si

 

 

Oddelki podaljšanega bivanja

Učitelj Elektronski naslov
Maja Koritnik maja.koritnik@vitakraigherja.si
Marjana Trstenjak Kuklec marjana.trstenjak@vitakraigherja.si
Nataša Svetek natasa.svetek@vitakraigherja.si
Luka Gobec luka.gobec@vitakraigherja.si
Karmen Zaletel karmen.zaletel@vitakraigherja.si
Nina Mikolič nina.mikolic@vitakraigherja.si
Marisol Lango marisol.lango@vitakraigherja.si

 

Dostopnost