Lahko nam namenite del dohodnine za leto 2022

Dec 9, 2022 | Obvestila

                                                                                                         

Spoštovani starši!

Obveščam vas, da je Šolski sklad Osnovne šole dr. Vita Kraigherja uvrščen na seznam upravičencev do donacij in namenitev dela dohodnine za leto 2022.

Na vas se obračam s prošnjo, da del dohodnine (do največ 0,3%) namenite našemu šolskemu skladu. Z namenom zagotavljanja enakih možnosti, se bodo zbrana sredstva iz tega naslova uporabila za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezana z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (prvi odstavek 135 člena ZOFVI-M).

V kolikor se odločite, da boste del dohodnine namenili šolskemu skladu Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, je potrebno izpolniti obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine« kar lahko storite na 2 načina:

 

  1. Izpolnite priložen obrazec (dostop do obrazca za namenitev dela dohodnine se nahaja : TUKAJ  s svojimi podatki in vpišite odstotek dohodnine (do največ 0,3%), ki ga namenjate Šolskemu skladu OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana (razliko do 1% lahko namenite še drugim upravičencem). Obrazec odnesite ali pošljite po pošti na pristojni davčni urad. Če želite, lahko obrazec odda vaš otrok v tajništvu šole in ga bo davčnemu uradu dostavila šola. V kolikor obrazca ne morete natisniti, ga lahko vaš otrok dvigne v tajništvu šole ali za to prosijo svojo razredničarko ali razrednika.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

 

2. Elektronsko – preko portala e- Davki

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Zahtevani podatki za izpolnitev obrazca:

ZAVEZANEC: Šolski sklad  Osnovne šole dr. Vita Kraigherja

DAVČNA ŠTEVILKA:  69049408

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. december 2022, zato vas  prosimo, da  zahteve oddate do konca leta 2022.

Zahteva velja, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

V imenu učencev, se vam  za vaše prispevke iskreno zahvaljujem.

Branko Lah, ravnatelj

 

 

 

Dostopnost